AGENDA

 

 

Programma 2020

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  6 Januari: Eerste repetitie in het nieuwe jaar

13 januari: Jaarvergadering in De Zandpoort 

20 januari: Jaarlijkse köpkesmert van het Gilde; geen repetitie

 

Verdere info m.b.t. het jaarprogramma volgt z.s.m.